Schola Cantorum van het Ward-Instituut

"Waaier aan Thorner gezangen"

Op zaterdag 16 september 2023 werd door de Schola Cantorum van het Ward-Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer het concert “Waaier aan Thorner gezangen” gegeven in de Abdijkerk te Thorn. Dit ter afsluiting van de feestweek rondom het 350-jarig bestaan van de Kapel onder de Linden.

De kapel, die een nabootsing is van het Heilige Huisje (Santa Casa) te Loreto, is rijk versierd met stucwerk en met olieverfschilderingen in medaillons. De decoraties verheerlijken Maria en bevatten teksten die aan het Oude Testament en aan het Boek Openbaring zijn ontleend.

De gezangen uit dit concert sluiten nauw aan bij de teksten en de afbeeldingen in de Kapel. Zij bieden de luisteraar een muzikale waaier aan gregoriaanse rijkdom, gezangen die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit het unieke Thornse liturgische handschrift “Officia Propria”, dat waarschijnlijk aan het eind van de 16e eeuw tot stand is gekomen.

De Schola van het Ward-Instituut is hiervoor grote dank verschuldigd aan de heren Louis Krekelberg en Johan Schoenmakers, die jarenlang een diepgaand onderzoek hebben ingesteld naar de muzikale weergave van de gezangen en liturgische gebruiken uit de Officia Propria.

Het unieke concert vormde een muzikale rondleiding langs de decoraties in de Kapel onder de Linden en bood een kennismaking met de bijzondere liturgische rijkdom van het Thorner Stift.

Meer details over dit concert kunt u vinden in het programmaboekje, dat voor dit concert werd aangeboden.