Schola Cantorum van het Ward-Instituut

Ordo ad Peregrinum

Het liturgisch spel ‘Ordo ad Peregrinum’, ook wel ‘De Emmausgangers’ genoemd, werd door de Schola Cantorum van het Ward-instituut in 1989 tweemaal voor het voetlicht gebracht. Op 28 juni 1989 vond de try-out van het spel plaats in de kathedraal van Roermond en op 2 september 1989 volgde in de Pieterskerk van Utrecht de première tijdens het Holland Festival Oude Muziek. De regie van de vele processies die ‘Ordo ad Peregrinum’ bevat, aangevuld met een sobere uitbeelding van de gezangen, was in handen van Johan Schoenmakers. Met veel succes voerde de schola op 29 september 1991 het spel nogmaals op, deze keer in Tegelen, waar het een onderdeel vormde van het Festival Religieuze Muziek door de Eeuwen heen.
De handschriftversie van het 12e eeuwse spel die de schola bij de uitvoeringen gebruikte, is afkomstig uit de kathedraal van het Franse plaatsje Beauvais. Omdat dit oorspronkelijk manuscript weinig koorwerk bevat en hoofdzakelijk voor solisten is bedoeld, plaatste dirigent Louis Krekelberg met hulp van de internationaal bekende frater Kees Pouderoijen het spel in de vespers van Tweede Paasdag, zodat een afwisselend en boeiend geheel ontstond tussen solist, koor en enscenering.

‘Ordo ad Peregrinum’ is opgebouwd uit drie delen die elk een verschijning van Christus behandelen: de verschijning aan de Emmaüsgangers, de ongelovige Thomas en de verschijning aan de apostelen en hun gezellen.

Een uitgebreide beschrijving van het liturgische spel “Ordo ad Peregrinum” werd gemaakt door Louis Krekelberg en is hier beschikbaar.