Schola Cantorum van het Ward-Instituut

Officium Pastorum

De rijke en omvangrijke middeleeuwse liturgie van de Kersttijd bevat talrijke gregoriaanse gezangen die in de huidige liturgie niet meer in hun oorspronkelijke vorm of zelfs helemaal niet meer voorkomen. Dat geldt o.a. voor het ‘Officium Pastorum’ (het officie van de herders) en het ‘Officium Regum Trium’ (het officie van de drie koningen). Van deze twee officies zijn meerdere versies overgeleverd, die onderling tamelijk grote verschillen vertonen. De uitvoering zoals de Schola Cantorum van het Ward-instituut van beide officies realiseerde, is gebaseerd op materiaal van een tweetal manuscripten die afkomstig zijn uit de kathedraal van Rouen: een Graduale uit de 13e eeuw met daarin de teksten en de melodieën en een Ordinarium uit de 14e eeuw waarin gedetailleerde aanwijzingen staan met betrekking tot de uitbeelding van de gezangen.
Karakteristiek voor de versies uit Rouen is onder meer dat de ‘spelen’ uitdrukkelijk zijn opgenomen in het geheel van een liturgische viering. Ze zouden dus eigenlijk geen ‘spel’ mogen heten, aangezien het ‘mini-officies’ in de ware zin van het woord zijn.
Op 18 december 1994 voerde de schola onder leiding van Louis Krekelberg en onder regie van Johan Schoenmakers het middeleeuwse herdersspel ‘Officium Pastorum’ op in de St. Martinuskerk van Weert. Op kerstnacht volgde een reprise in de parochiekerk van St. Joost (L).
In het jaar 2000 breidde Louis Krekelberg het ‘Officium Pastorum’ uit met het driekoningenspel ‘Officium Regum Trium’. Door de samenvoeging van beide spelen ontstond een ‘voorstelling’ met een tijdsduur van ruim een uur. Geholpen door solisten en een ad hoc geformeerd kinderkoor voerde de schola de combinatie van beide officies een tweetal keren uit: op 17 december 2000 in Roermond en op 24 december in Maastricht. Een integrale versie van het gehele project werd op CD vastgelegd, die beschikbaar is onder de titel: ‘In Nativitate Domini’.