Met meer dan 20 ervaren koorzangers, beoefenen en promoten wij met veel plezier de eeuwenoude gregoriaanse gezangen.

Welkom op onze site!

Gregoriaans koor sinds 1964

De Schola Cantorum van het Ward-Instituut bestaat uit meer dan 20 enthousiaste zangers van het gregoriaans, van wie velen in hun eigen woonplaats koorleider of zanger zijn. Bijna alle koorleden zijn vertrouwd met de semiologie, vandaar dat de Schola de gregoriaanse gezangen volgens de nieuwste melodische en ritmische opvattingen laat klinken. Binnen liturgische vieringen en met concerten wil de Schola een bijdrage leveren aan het stimuleren van de belangstelling voor het gregoriaans. De psalmen, die een poëtische neerslag zijn van de boeken van Mozes, de Profeten en Geschriften, nemen in het gregoriaans een belangrijke plaats in. Die verbinding met Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament geeft gregoriaanse gezangen een belangrijke extra dimensie naast de welluidendheid van de Latijnse taal. De Schola Cantorum van het Ward-Instituut tracht de kerkgangers met eeuwenoude liturgische gezangen deelgenoot te maken van een wonderlijk samengaan van woorden en tonen en hen daarmee binnen de liturgie los te maken van alledaagse aardse zaken. De Schola werd in 1964 opgericht door Jos Lennards, directeur van het voormalig Ward-Instituut. Van 1979 tot 2008 was Louis Krekelberg de muzikale leider van het koor. Cyriel Tonnaer heeft daarna het dirigentschap van Louis Krekelberg overgenomen. Niet verbonden aan enige stad of parochie, wil de Schola in Nederland of daarbuiten een bijdrage leveren aan het stimuleren van de publieke belangstelling voor het gregoriaans. Naast het verzorgen van liturgische vieringen verzorgt het koor optredens in de vorm van concerten, soms gecombineerd met andere koren, waarbij de verwantschap tussen bepaalde meerstemmige muziek en het gregoriaans tot uiting wordt gebracht. De Schola is een graag geziene gast op festivals voor religieuze muziek. Zo nam het koor diverse keren deel aan het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou, het festival oude muziek in Utrecht en het festival Musica Sacra in Maastricht. Ook was het koor te gast in o.a. Parijs, Rome, Salzburg, Chartres en Lille.

Onze dirigent

De leden van de Schola komen uit alle windstreken van Limburg en Brabant. Het zijn enthousiaste zangers van het gregoriaans, die allen vertrouwd zijn met de semiologie. De Schola werd in 1964 opgericht door Jos Lennards, directeur van het voormalige Ward-Instituut. Vanaf november 2008 is de muzikale leiding van het koor in handen van Cyriel Tonnaer.

Foto_Cyriel_Tonnaer
Cyriel Tonnaer

Sinds 1969 is hij lid van de Schola Cantorum, waar hij in veel liturgievieringen, radio- en televisie-uitzendingen en religieuze muziekfestivals gezongen heeft als een van de voorzangers of als solist. Het was Jos Lennards die zijn belangstelling in de oorsprong en ontwikkeling van het gregoriaans opwekte. Louis Krekelberg, zijn voorganger als dirigent, stimuleerde hem om semiologie te gaan studeren bij dr. Alfons Kurris aan het Maastrichtse conservatorium. Deze studie rondde hij in 2000 met succes af. Verder is Cyriel, bestuurslid van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, dirigent van de Schola Sancte Christofori te Roermond, lid van de Gregoriaanse Academie te Den Bosch en docent Gregoriaans op diverse cursussen en studiedagen en docent semiologie te Drongen-Gent (B).

Cyriel Tonnaer is via de mail te bereiken op: cyrieltonnaer@scholaward.nl

Onze muziekcollectie

Voorkeur voor een streamingdienst? U kunt ons ook terugvinden op: